VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Dividend Updates

Thông Báo Lịch Điều Chỉnh Cổ tức Hàng tuần

March 9, 2023

Kính gửi khách hàng,

Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ tức và giảm trừ cho các khách hàng nắm giữ sản phẩm giao dịch sau khi kết thúc ngày trước ngày không hưởng quyền cổ tức.

Cổ tức của các chỉ số sẽ không được thanh toán / tính phí như một phần bao gồm cùng với phí hoán đổi. Nó sẽ được thực hiện một cách riêng biệt thông qua một bảng sao kê số dư trực tiếp đến tài khoản giao dịch của bạn, nhận xét này sẽ có định dạng sau “Div & Tên sản phẩm & Khối lượng thực”.

Xin lưu ý các điều chỉnh cụ thể như sau:

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ vớ [email protected].

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.