VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Cuộc Thi Giao Dịch
King of the Hill.

Giao dịch với VT Markets và giành chiến thắng từ tổng giải thưởng hơn 4.000 USD

Quý vị cần những điều gì cần thiết để trở thành nhà giao dịch hàng đầu?
Phô bày chiến lược và kỹ năng của quý vị từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 31 tháng 07 năm 2023 tại Cuộc thi giao dịch King of the Hill của VT Markets và giành chiến thắng với tổng giải thưởng trị giá hơn 4.000 USD. Hãy bắt đầu các trận so tài.

Giải thưởng tiền mặt hàng đầu

5 nhà giao dịch hàng đầu của tất cả các quốc gia tham gia – Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam – mỗi người sẽ nhận được một giải thưởng, tổng cộng là 20 người chiến thắng.

 • Giải nhất
  US $2,000
 • Giải nhì
  US $1,000
 • Giải ba
  US $500
 • Giải 4
  US $300
 • Giải 5
  US $300

Cách bắt đầu cuộc thi

 • Mở tài khoản

  Bạn sẽ cần một tài khoản không có lịch sử giao dịch để đủ điều kiện tham gia.
  (Nếu chưa có? Đăng ký trong vòng 5 phút)

 • Nạp tiền

  Gửi tối thiểu 200 USD và giành một vị trí trên bảng xếp hạng

 • Bắt đầu giao dịch

  Thực hiện ít nhất 5 giao dịch trong thời gian diễn ra cuộc thi

 • Tham gia ngay bây giờ

Gây ấn tượng với tư cách là nhà giao dịch hàng đầu

Với thành tích giao dịch thành công trong 3 tháng, hồ sơ của quý vị sẽ được hiển thị trên bảng xếp hạng và được mạng lưới các nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi nhìn thấy.
Điều này sẽ giúp quý vị tăng mức độ ảnh hưởng của bản thân với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch và tăng cơ hội kiếm thêm thu nhập ngoài lợi nhuận giao dịch của quý vị.
Thật đơn giản: quý vị càng có nhiều người theo dõi, quý vị càng kiếm được nhiều tiền.

Bảng xếp hạng

Tham gia cuộc thi giao dịch ngay hôm nay

Bạn đã có tài khoản chưa? Hãy mở một tài khoản trực tiếp ngay bây giờ

Tham gia ngay bây giờ
Xem các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi giao dịch “King of the Hill” trên VT Markets

Khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/07/2023

Chường trình khuyến mãi được cung cấp bởi VT Markets LLC (gọi là “Công Ty” hoặc “VT Markets”) cho các khách hàng của Công Ty.

 1. VT Markets sẽ cung cấp dịch vụ này cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại theo quyết định. Nếu quý vị không chắc chắn về tính đủ điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ với [email protected]

 2. Khách hàng mới được yêu cầu mở một tài khoản trực tiếp mới với VT Markets (nghĩa là không phải tài khoản “dùng thử”) để tham gia chương trình khuyến mãi này. Bằng cách mở một tài khoản mới với VT Markets, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Điều khoản và Điều kiện của VT Markets.

 3. Để tham gia ưu đãi này, quý vị phải:

  1. Có tài khoản giao dịch trực tiếp trên MetaTrader 4 của VT Markets không có lịch sử giao dịch.

  2. Nạp tiền và duy trì số dư tài khoản ít nhất 200 đô la Mỹ

  3. Đăng ký tham gia ưu đãi mà quý vị quan tâm qua Cổng Thông Tin Dành Cho Khách Hàng VT Markets

  4. Khi tham gia chương trình khuyến mãi này, quý vị phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ sao chép giao dịch VTrade do www.vtacademy.net cung cấp

 4. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, người chiến thắng cần phải:

  1. Đã thực hiện ít nhất 5 giao dịch trên tài khoản giao dịch được chỉ định trước khi thời gian giao dịch kết thúc

 5. Sẽ có 5 người chiến thắng trong cuộc thi này. Người chiến thắng sẽ được xác định bởi Tổng lợi nhuận (bao gồm cả giao dịch đã đóng và lãi lỗ thả nổi) vào cuối thời gian chương trình.

 6. Người chiến thắng của mỗi quốc gia tham gia (Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam) sẽ nhận được giải thưởng như minh họa trong bảng dưới đây:

  Xếp hạng Giải thưởng
  1 US $2,000
  2 US $1,000
  3 US $500
  4 – 5 US $300 each
 7. VT Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đơn đăng ký nào bị thất lạc, gửi muộn, không đầy đủ, không đọc được hoặc gửi sai địa chỉ.

 8. Các đơn đăng ký gian lận, gửi nhiều đơn hoặc điền sai sẽ không được chấp nhận.

 9. Nếu khách hàng vi phạm Điều Khoản giao dịch của VT Markets dưới bất kỳ hình thức nào, giá trị của Giải Thưởng sẽ bị trừ khỏi số dư tiền mặt của khách hàng.

 10. VT Markets có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thay thế, thu hồi hoặc hủy bỏ Điều Khoản Khuyến Mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi đối với các Điều Khoản này sẽ được cung cấp trực tuyến và khuyến khích quý vị thường xuyên kiểm tra thông tin trên trang web của chúng tôi.

 11. Mọi tranh chấp hoặc tình huống không được đề cập trong các Điều khoản này sẽ do VT Markets toàn quyền giải quyết.

 12. VT Markets sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc mất lợi nhuận gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả), chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại phải chịu hoặc duy trì liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến việc sử dụng Khuyến mãi.

 13. Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do VT Markets lựa chọn và tính đủ điều kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các ưu đãi trừ khi có quy định rõ ràng khác:

 1. Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.

 2. Tất cả các ưu đãi của VT Markets chỉ có sẵn theo luật hiện hành.

 3. Các ưu đãi của VT Markets không được thiết kế để thay đổi hoặc điều chỉnh khả năng rủi ro của một cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.

 4. Khách hàng cần đảm bảo điều khiển tài khoản giao dịch của mình một cách phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch.

 5. Tài khoản mới phải được phê duyệt theo quy trình mở tài khoản của VT Markets.

 6. Các cá nhân đăng ký tài khoản phải xem lại luật và quy định địa phương trước khi đăng ký tài khoản với VT Markets.

 7. Khách hàng không được phép sử dụng tiền thưởng tín dụng để phòng ngừa rủi ro cho các vị trí. VT Markets bảo lưu quyền hủy bỏ tư cách tham gia của khách hàng vào bất kỳ ưu đãi thưởng tín dụng nào, loại bỏ một phần/toàn bộ tiền thưởng tín dụng khỏi tài khoản giao dịch của họ và một phần/toàn bộ lợi nhuận được tạo ra bởi các vị trí phòng ngừa rủi ro mà không cần thông báo thêm.

 8. VT Markets bảo lưu quyền từ chối bất kỳ các đơn đăng ký hoặc đơn trình bày nào để tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng mà không cần đưa ra lời biện hộ hoặc giải thích lý do cho sự từ chối đó.

 9. VT Markets bảo lưu quyền loại trừ và/hoặc hủy bỏ sự tham gia của khách hàng vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi của mình nếu: a) Xáo trộn (mở và đóng giao dịch Margin FX hoặc CFD chỉ vì mục đích kiếm lợi nhuận); b) khách hàng bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận khách hàng hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp xảy ra hành vi sai trái hoặc vi phạm như vậy, VT Markets sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ tài khoản giao dịch.

 10. VT Markets có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi lên trang web của VT Markets. Quý vị nên xem lại các Điều khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, dịch vụ của VT Markets, quý vị chấp nhận bất kỳ các điều khoản nào đã sửa đổi như vậy. VT Markets bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ các ưu đãi nào theo quyết định riêng vào bất kỳ thời điểm nào.

 11. VT Markets có thể, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng, kết thúc hoặc ngừng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

 12. Tất cả các chương trình khuyến mãi của VT Markets chỉ áp dụng cho tài khoản tiêu chuẩn của VT Markets trừ khi có quy định rõ ràng khác.

 13. VT Markets sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra liên quan đến ưu đãi này và theo luật không thể bị loại trừ bởi các Điều khoản này.

 14. Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được áp dụng nếu có phát sinh bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

 15. Nhà cung cấp ưu đãi này là VT Markets LLC (Công ty trách nhiệm hữu hạn SVG số 673LLC2020).

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.