VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Chỉ số

Tận dụng sự biến động của các chỉ số

Truy cập ngay vào các chỉ số giao dịch chứng khoán thanh khoản nhất trên thế giới thông qua mô hình giao dịch chỉ số của VT Markets. Được liên kết với oneZero™ MT4 Bridge, VT Markets cung cấp tốc độ thực hiện lệnh nhanh nhất do khả năng truy cập vô song vào thanh khoản sâu nhất hiện có. Nâng cao hơn nữa tính minh bạch và giá cả của tất chỉ số của VT Markets dựa trên giá cơ bản của thị trường chứng khoán tương ứng.

Giao dịch các chỉ số chứng khoán toàn cầu thanh khoản nhất với tốc độ nhanh nhất

VT Markets cung cấp cho các nhà giao dịch forex quyền truy cập vào các thị trường chỉ số thanh khoản nhất. Trải nghiệm giao dịch với một cấp độ tổ chức đích thực thông qua mô hình định giá minh bạch của chúng tôi.

  • Truy cập vào
  • 15+
  • Các chỉ số chứng khoán thế giới

Phòng ngừa rủi ro tiền tệ của bạn bằng cách thực hiện một vị trí Chỉ số với một trong những điều kiện giao dịch tốt nhất

Bất kể thị trường bạn chọn là gì, mối tương quan giữa thị trường Forex và chỉ số chứng khoán là vô cùng mạnh mẽ. Nâng cao khả năng và cải thiện tỷ lệ giao dịch thành công của mình bằng cách tiếp xúc với thị trường này.

  • Lên tới
  • 500:1
  • Đòn bẩy trên các chỉ số
  Symbol Quote
example
Pip
value
Max.
leverage
Contract
size
Min.
volume
Max.
volume
Commission
per lot
Min. spread
(ref only)
Long swap
(ref only)
Short swap
(ref only)
 
  BVSPX 115580 0.1 USD 20:1 1 0.1 125 1 USD 1500 -55 19  
  CHINA50 16,498 10 USD 500 1 0.1 125 1 USD 6 -2.2700 0.3463  
  CHINA50ft 12950 0.1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 7.1 -1.3807 -0.8661  
  GER40 13,109.80 0.1 EUR 500 1 0.1 125 1 USD 0 -1.0871 -1.4682  
  GER40ft 13553.95 0.01 EUR 500 1 0.1 125 1 USD 5.31 0 0  
  DJ30 29,484.30 0.1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 200 -3.0864 -2.7043  
  DJ30ft 32360.45 0.01 USD 500 1 0.1 125 1 USD 4.86 0 0  
  US2000 1,773.70 0.1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 80 -0.1855 -0.1625  
  Nikkei225 25,553.00 0.1 JPY 500 1 1 10000 0.02 USD 120 -2.4177 -2.5607  
  SP500 3,571.47 0.1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 0 -0.374 -0.3277  
  SPI200 6,538.30 0.1 AUD 500 1 0.1 125 1 USD 35 -0.6281 -0.621  
  HK50 26,403 10 HKD 500 1 0.1 125 1 USD 2 -2.6149 -2.4596  
  UK100 6,328.25 0.1 GBP 500 1 0.1 125 1 USD 40 -0.6185 -0.6019  
  NAS100 11,885.70 0.1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 0 -1.2419 -1.0881  
  EU50 3,457.09 0.1 EUR 500 1 0.1 125 1 USD 20 -0.2873 -0.388  
  USDX 92.482 1 USD 500 1 0.1 125 1 USD 28 0 0  
  VIX 24.635 10 USD 500 1 0.1 125 1 USD 61 0 0  
  FRA40 5,471.11 0.1 EUR 500 1 0.1 125 1 USD 104 -0.4544 -0.6137  
  ES35 7,913.64 0.1 EUR 500 1 0.1 125 1 USD 425 -0.5089 -0.7973  
  SA40 61,557.60 1 ZAR 500 1 0.1 125 1 USD 60 -14.5304 2.9599  
  UK100ft 7267.3 0.01 GBP 500 1 0.1 125 1 USD 2.14 0 0  
  HK50ft 19586 0.1 HKD 500 1 0.1 125 1 USD 10 0 0  
  NAS100ft 12357.25 0.01 USD 500 1 0.1 125 1 USD 2.72 0 0  
  SP500ft 4018.75 0.01 USD 500 1 0.1 125 1 USD 1.01 0 0  

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.